Voorwoord voorzitter Oranjevereniging

Han van Schaik

Een bijzondere uitgave is dit boekje geworden. Het bestuur van de Oranje Vereniging Geldermalsen heeft besloten om het jaarlijkse boekje uit te brengen. Gewoon huis aan huis te bezorgen en zo laten merken dat de Vereniging nog bestaat. De adverteerders krijgen hun normale plaats alleen dit jaar betalen wij een en ander uit de reserve, veel bedrijven leiden onder de COVID 19 gevolgen. Volgend jaar hopen wij dat het iedereen beter gaat en dan mogen wij mogelijk weer rekenen op steun van de vertrouwde adverteerders en sponsoren.


Nu, in 2021, hebben wij alle verenigingen en stichtingen van Geldermalsen uitgenodigd om een stukje voor dit boekje te produceren ter promotie van de club die zij vertegenwoordigen. 

Primeur: de introductie van "Geldermalsen Samen Centraal", deze stichting in oprichting, is er gekomen op initiatief van de bestuurders van de gemeente West Betuwe en gaat de oude kern Geldermalsen een gezicht geven. Vertegenwoordigers van grote en grotere verenigingen in onze kern komen samen in dit nieuwe orgaan.

Wij volgen met de onze Vereniging zoveel mogelijk de richtlijnen op, zoals deze per eind maart bekend zijn. Vanaf dat moment ligt alles bij de drukker ter voorbereiding. Voor de laatste ontwikkelingen verwijs ik u graag naar meer informatie op onze website. 

Wat wij beogen is een gevoel van saamhorigheid en de samenwerking in onze dorpskern.

Ondanks alles wensen wij u een bijzondere koningsdag 2021 toe.

Namens het bestuur van de Oranje Vereniging Geldermalsen,
J.N. van Schaik
voorzitter