Voorwoord voorzitter Oranjevereniging

Han van SchaikVoorwoord door de voorzitter van de Oranjevereniging, Han van Schaik

1938 – 2018
Na een levenslange inzet, waarvan 33 jaar als vorstin wil ik, samen met u, stilstaan en de bewondering / waardering uitspreken voor de inhoud die prinses Beatrix aan haar functie gaf en geeft.

In het kader van een mooie Koningsdag met veel afwisselingen hebben wij getracht een programma op te bouwen. Vaste punten als kinderspelen in het plantsoen, een uitgebreide braderie, demonstraties, de kleedjesmarkt en veel muziek in een grote diversiteit vormen de basis voor een gezellig dorpsfeest op de Markt. Hier kunnen we vorm geven aan een passage uit de kersttoespraak niet zoeken naar een breder ik, maar naar een groter wij. Mogelijk kunnen wij elkaar ontmoeten zeker tijdens de Koningsdag 2018 in Geldermalsen.

Bijzonder blij zijn wij met de mogelijkheid van de jeugdbrandweer om een demonstratie te komen verzorgen. Dat houdt in dat er geen kleedjesmarkt is op het parkeerterrein naast de kerk.

Onze dank gaat uit naar de adverteerders in het programmaboekje en de ondernemersvereniging
Geldermalsen.

Namens het bestuur van de Oranjevereniging Geldermalsen,
J.N. van Schaik, 
voorzitter