Voorwoord voorzitter Oranjevereniging

Han van Schaik

Ons dorp kent een lange traditie als dorpskern, als “grootgemeente” Geldermalsen en nu als onderdeel van de gemeente West Betuwe. Al jaren vieren wij onze Nationale Feestdag in het centrum van Geldermalsen was het voorheen Koninginnedag nu sinds zes jaar Koningsdag. Soms weken wij uit voor een grootscheepse renovatie van de Markt. Dit jaar kunnen we op de ons vertrouwde plek weer een braderie opzetten en daaromheen heel veel muziek in diverse variaties. Verderop in dit boekje vindt u introducties op die muzikale bijdragen.

Het bestuur probeert weer een dag op te zetten waarin wij gezamenlijk genieten en beleven. De bewoners met elkaar in verbinding te brengen in het centrum op onze Markt. Het doel om zo meer oog voor elkaar te krijgen; zichtbaar worden en zijn dat zijn twee elementen die er in onze haastige maatschappij wezenlijk toe doen.

Onze dank gaat uit naar de adverteerders in dit
programmaboekje en de ondernemersvereniging
van Geldermalsen die ons ondersteunen.

Namens het bestuur van de Oranje Vereniging Geldermalsen,

J.N. van Schaik
voorzitter