Voorwoord voorzitter Oranjevereniging

Han van Schaik

Een feest in ons dorp Geldermalsen en feest dat een gevoel mag geven van saamhorigheid; een dag onbezorgd vieren, een dag het leven van de grote wereld op de achtergrond.
Laten we zien dat we elkaar zien en samen in onze dorpskern een dag ontwikkelen waar op 28, 29 en 30 april in positieve zin over nagepraat wordt. 
Herkenbaar blijven de braderie en de spelen in het plantsoen en een variatie in muzikale optredens.

Er is weer aandacht voor jong en oud. Veel inwoners komen op Koningsdag voor de opening en gaan daarna rustig de kramen langs en bekijken de uitgestalde artikelen van de kleedjesmarkt. Veel goederen wisselen daar van eigenaar. Voor de kinderen uit de basisschoolleeftijd zijn er in het plantsoen weer spelletjes, rijden de paarden van de Hartenhoeve en worden kindergezichtjes geschminkt. Onze junior bestuursleden proberen een mooie draai te geven aan het geheel. Volgend jaar hopelijk ook met een invulling voor het middagprogramma, we moeten hier kijken wat vergunning technisch de mogelijkheden / onmogelijkheden zijn. Een DJ die als DJ Patmix voor het eerst naar onze geluidsinstallatie stapt op De Markt en u van het ene mooie programma naar het volgende gaat leiden.

De avond van het koningsbal is een traditie geworden in De Beurs te Geldermalsen, 20.00 uur de start. Met dank aan De Beurs, dank aan DJ Dré die twee nieuwe Dj’s op pad hielp nu hij zelf niet aanwezig kan zijn.
En dan kijk ik vooruit hoe vieren we dit feest over drie, vier of vijf jaar. De helft van de bestuursleden heeft de opgeschroefde AOW leeftijd bereikt. Graag willen wij ervoor zorgen dat er over vijf jaar nieuwe bestuursleden een stukje van onze kennis hebben en dat de ouderen onder ons een stapje terug kunnen doen.

Zoals altijd gaat onze dank uit naar de adverteerders in dit boekje tevens de ondernemers, donateurs en sponsoren die ons ondersteunen en veel onderdelen van het programma mogelijk maken.

Namens het bestuur van de Oranje Vereniging Geldermalsen,

J.N. van Schaik
voorzitter