Voorwoord voorzitter Oranjevereniging

Han van Schaik

Een voorwoord in het programmaboekje van de Oranjevereniging Geldermalsen in 2022. Met in gedachte dat dit een dag is waarin we als van ouds Koningsdag mogen vieren. Eensgezind en verbroederend met een zaak voor ogen: “Vier het leven en doe dat met elkaar”. Wat wij u bieden? Veel herkenbare onderdelen. Midden februari zijn we gestart en hebben de programma onderdelen tegen het licht gehouden. Een enkele beperking zoals het plantsoen, dat momenteel niet te gebruiken is zoals wij dat gewend waren maar toch proberen wij voor een grote groep jeugdigen uit het primair onderwijs daar een en ander te organiseren. We hebben in ieder geval andere attracties gehuurd.

Met de Oranje Vereniging van Meteren hebben we het plan opgepakt om één lampionnenoptocht ’s avonds voor onze beide dorpen geschikt te maken. Het ene jaar zullen we meer aan de kant van Meteren lopen het andere jaar wordt dat meer de kant van Geldermalsen. Luisterend naar de publieke opinie is er geen plaats en ruimte meer voor ons jaarlijkse vuurwerk en is de eindbestemming dus niet meer bepalend voor de route van de optocht. Dit jaar starten we bij de Kalenbergse Plas. Er is een mooie tocht uitgezet waar ook versierde fietsen een plaats in krijgen.

Zoals altijd gaat onze dank uit naar de adverteerders in dit boekje tevens de ondernemers, donateurs en sponsoren die ons ondersteunen en veel onderdelen van het programma mogelijk maken.

Namens het bestuur van de Oranje Vereniging Geldermalsen,

J.N. van Schaik
voorzitter