Voorwoord voorzitter Oranjevereniging

Han van Schaik

Elkaar zien staan. Het moment dat dit weer kan lukken is zeker op Koningsdag 2023.

Elkaar zien staan in onze gemeenschap de dorpskern Geldermalsen. Samen feest vieren, een dag ontspannen en mooie dingen gaan doen in het centrum van onze kern of in uw wijk of mogelijk thuis.

Donderdag 27 april is zo’n moment waarin we elkaar zien staan in onze gemeenschap van Geldermalsen. Laat dit voelbaar worden voor de mensen in onze directe omgeving, een aardige begroeting en een vriendelijk gebaar maken echt verschil. De problematieken waarmee onze maatschappij worstelt een moment opzij. Na Koningsdag is er nog steeds de wereld van het heden en na een dag feest kijken we er weer opnieuw naar.

Koning Willem Alexander 10 jaar koning, een mijlpaal ja, in een Nederland en wereld die sterk veranderen en moeten veranderen. Waar staan we over tien jaar?

Het bestuur heeft wederom geprobeerd om voor jong en oud onderdelen te verzorgen die eenieder aanspreken. Laten we maar bij het heden blijven vandaag. Wij bieden u herkenbare onderdelen, alles rondom onze braderie.

Onderdelen die het bestuur als vergunning aanvrager en de vergunning verstrekker uren bezig hielden; onze organisatie als risicovol werd het stempel en dat hebben we ervaren. Na veel geploeter van onze kant en zeker ook vanuit de gemeente is het weer gelukt.

Ook dit jaar weer het jaarlijkse “Koningsbal” vooraf aan onze Koningsdag. Dank aan Dré en de Beurs.

En dan op Koningsdag: de programma onderdelen vindt u op onze site en in het boekje.

Vorig jaar hebben wij gemeend met Meteren de Lampionnenoptocht te organiseren en de kinderen van Geldermalsen zijn daar wederom uitgenodigd om daar aan te sluiten, en wel op dinsdag 25 april (!!) opstellen vanaf 20.30 uur aan Verlengde Bredestraat.

Zoals altijd gaat onze dank uit naar de adverteerders in dit boekje en tevens de ondernemers, donateurs en sponsoren die ons ondersteunen en veel onderdelen van het programma mogelijk maken.


Namens het bestuur van de Oranje Vereniging Geldermalsen,

J.N. van Schaik
voorzitter