Stichting Help Elkaar

Armoede, een heel subjectief begrip in een rijk land zoals Nederland.

logo-stichting-help-elkaar-small-300x217.44c472Stichting Help Elkaar biedt in de gemeente West Betuwe en omstreken diegenen die door (financiële) tegenslag rond de armoedegrens leven (minima, ZZP’ers, statushouders, AOW’ers, etc.) een laagdrempelige mogelijkheid tot sociaal contact, activiteiten, alsmede hulp in de eerste levensbehoeften.

Onze doelgroep loopt meestal niet met zijn problemen te koop, want armoede is helaas nog vaak een onbegrepen onderwerp en dit onbegrip leidt in vele gevallen tot een sociaal isolement. Door mensen in hun waarde te laten, een luisterend oor te bieden waar mogelijk, begeleiding te bieden naar de juiste instanties en activiteiten te organiseren die weer wat zin geven aan het bestaan hopen wij dat mensen weer enigszins zelfstandig in de maatschappij kunnen staan. Samenwerking met andere (maatschappelijke) organisaties is hierbij van cruciaal belang.

anbi-logoDe kinderen uit onze doelgroep betalen vaak de prijs van armoede! Juist deze kwetsbare doelgroep proberen we zoveel mogelijk een hart onder de riem te steken.

Indien u ons financieel wilt ondersteunen:
NL 08 RABO 03 144 281 27 t.n.v. Stichting Help Elkaar.

Bezoekadres: D.J. van wijkstraat 9, 4191 NC Geldermalsen

www.stichtinghelpelkaar.nl 

https://www.facebook.com/Stichting.Help.Elkaar